Nie jesteś pewien czy felgi pasują? Zadzwoń do eksperta: +48 602 618 606, +48 608 044 170.

Warunki gwarancji

I. Uszkodzenia mechaniczne towaru nie podlegają reklamacji.

1. Udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy* licząc od daty zakupu.

2. Gwarancja na powłokę lakierniczą obejmuje 12 miesięczny okres licząc od daty zakupu.

3. Gwarancja będziemy rozpatrywać po przedstawieniu przez Kupującego ważnego dowodu zakupu Produktu z datą sprzedaży reklamowanego wyrobu.

4. Ujawnione w okresie gwarancji wady, będą usuwane bezpłatnie. Naprawa/wymiana towaru zostanie wykonana w możliwie krótkim czasie, nieprzekraczającym 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji do Sprzedawcy.

5. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, niewłaściwa eksploatacja lub obsługa, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.

6. Gwarancja nie ma zastosowania również w przypadku dokonania nieautoryzowanych napraw, stosowania w okresie eksploatacji śrub/nakrętek innych niż dostarczone przez Sprzedawcę, zmian konstrukcyjnych lub używania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem.

7. Gwarancja nie obejmuje śrub/nakrętek, na których nastąpiło mechaniczne uszkodzenie powierzchni.

 

II. WARUNKI ROZPATRYWANIA GWARANCJI

1. Warunkami rozpatrzenia gwarancji są:

a) wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu Gwaranta - (formularz)
b) dostarczenie reklamowanego Wyrobu
c) przedłożenie wypełnionej Karty Gwarancyjnej
d) przedłożenie dowodu zakupu Wyrobu
e) na żądanie przyjmującego reklamację, lub Gwaranta; udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego przez Gwaranta.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

2. Wszelkie reklamacje mogą być składane w punkcie sprzedaży, w którym wystawiono kartę gwarancyjną, lub w punkcie sprzedaży wskazanym przez Gwaranta, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od ujawnienia wady.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 1 i 2.

4. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę, bądź inne związane ze złożeniem reklamacji niedogodności, lub koszty.

5. W przypadku uznania reklamacji, firma może według własnego wyboru wymienić Wyrób na wolny od wad, lub wady te usunąć. Odbywa się to w jak najkrótszym terminie wynikającym z możliwości produkcyjnych dostawców firmy i innych ciążących na nim zobowiązań. Strony mogą także uzgodnić udzielenie odpowiedniego rabatu od ceny. Jeśli firma nie jest w stanie, lub nie chce z powodu uzasadnionych kosztów, lub innych uzasadnionych przyczyn wymienić, lub zapewnić zgodności z przeznaczeniem dowolnych towarów lub części, Klient ma prawo do otrzymania zwrotu ceny zakupionego Wyrobu.

6. Na czas rozpatrzenia reklamacji Gwarant nie wydaje kół zastępczych.

7. Złożenie reklamacji w sposób określony w punktach 1 i 2 oznacza akceptację warunków gwarancji określonych w niniejszym dokumencie.

8. Firma SPORT WHEELS s.c nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem wady produktu oraz przeprowadzanego procesu reklamacji.

 

III. SYTUACJE NIEOBJĘTE GWARANCJĄ

1. Niniejszą gwarancją nie są objęte jakiekolwiek Wyroby naprawiane, bez względu na sposób i zakres naprawy, oraz na osobę, która naprawiała Wyrób.

2. Niniejszą gwarancją nie są również objęte Wyroby uszkodzone między innymi na skutek:

a) nieprawidłowego montażu, lub demontażu felg,
b) nieprawidłowej eksploatacji felg,
c) eksploatacji niezgodnie z przeznaczeniem, wynikającym z Katalogu felg aluminiowych,
d) złego stanu technicznego pojazdu, głównie związanego z układem jezdnym auta,
e) niewłaściwej konserwacji felg, a w szczególności użycia agresywnych środków chemicznych do ich czyszczenia, bądź zastosowania myjek wysokociśnieniowych z odległości mniejszej niż 20 cm od powierzchni felgi,
f) uszkodzeń mechanicznych takich jak: odkształcenia felgi w wyniku uderzenia, obtarcia powierzchniowe powłoki lakierniczej, bądź przebicia felgi przez ostre przedmioty,
g) nieprawidłowego przechowywania Wyrobów poprzez brak ich zabezpieczenia przed działaniem wilgoci, substancji żrących, lub bardzo wysokiej temperatury,
h) nieprawidłowego transportu Wyrobu przez Klienta,
i) wykorzystania pojazdu do celów sportowych,
j) wypadku drogowego,

 

IV. WYMOGI MONTAŻOWE I EKSPLOATACYJNE FELG

1. Montować do danego pojazdu tylko te felgi, które są dobrane zgodnie z Katalogiem Felg Aluminiowych.

2. Montować i demontować Wyroby tylko w autoryzowanych serwisach obsługi.

3. Z piast kół usunąć zabrudzenia i rdzę w celu właściwego ułożenia na niej felgi.

4. Stosować, jeśli są wymagane zestawy montażowe (pierścienie i śruby/nakrętki)

5. Sprawdzić czy felga pasuje do danego pojazdu, przed montażem opony, przykręcając ją delikatnie do piasty i obracając, w celu sprawdzenia czy nic jej nie blokuje.

6. Śruby i nakrętki kół dokręcać kluczem dynamometrycznym, zgodnie z momentem dokręcania podanym przez producenta pojazdu.

7. W przypadku montażu felgi bez pierścieni montażowych, należy piastę koła posmarować pastą miedziową, lub ceramiczną w celu ułatwienia późniejszego demontażu felgi.

8. Śruby/nakrętki zabezpieczające przed kradzieżą dokręcać i odkręcać tylko kluczem ręcznym.

9. Felgi do pojazdów terenowych należy wyważać tylko na tzw. szpilkach. Po około 50 dniach; 100 km należy wrócić do serwisu w celu ich dokręcenia.

10. Felgi aluminiowe należy myć tylko delikatnymi detergentami, zmywając je ciepłą wodą.

 

UWAGA !

Podczas odbioru przesyłki proszę rozpakować paczki w obecności kuriera, sprawdzić dokładnie stan oraz kompletność przesyłki. W razie jakichkolwiek uszkodzeń, braków, niezgodności towaru z zamówieniem prosimy o natychmiastowe spisanie protokołu szkody oraz podesłania kopii na adres info@sportwheels.pl.
 
Jak poprawnie wypełnić protokół szkody - (kliknij tutaj)
 
W przypadku nie spisania protokołu, reklamacja/zwrot nie będzie uwzględniona !
Zaufane Opinie IdoSell
4.92 / 5.00 369 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-18
Super kontakt i miła obsługa polecam.
2024-05-06
Fachowa obsługa i terminowa realizacja
pixelpixel