FELGI ATS ANTARES 5x112 8x18 ET39 Diamond Black

 • FELGI ATS ANTARES 5x112 8x18 ET39 Diamond Black
 • FELGI ATS ANTARES 5x112 8x18 ET39 Diamond Black
 • FELGI ATS ANTARES 5x112 8x18 ET39 Diamond Black
 • FELGI ATS ANTARES 5x112 8x18 ET39 Diamond Black
Producent: ATS
Kod produktu 54185
Gwarancja: 5 lat
Kolor: Czarny
585,00 zł
/ szt.
4 szt.

Zestaw zawiera:Zestaw montażowy | Sportwheels.pl

 • 4 nowe felgi aluminiowe
 • 4 dekielki z logiem producenta felg
 • 4 gumowe zawory, czarne lub z niklowaną nakładką
 • komplet śrub lub nakrętek (jeżeli są wymagane*)
 • komplet pierścieni centrujących (jeżeli są wymagane*)
 • dokument potwierdzający zakup (paragon lub faktura VAT 23%)
 • solidne pakowanie na czas transportu
 • ubezpieczenie przesyłki
 • możliwość zakupu felg na sztuki

* Śruby lub nakrętki są dołączane jedynie w przypadku gdy felgi nie są przystosowane do montażu z fabrycznym zestawem montażowym

* Pierścienie centrujące są dołączane jedynie w przypadku gdy felgi mają większą średnicę otworu centrującego niż średnica kołnierza centrującego piasty koła.

Zalety produktu:

Certyfikat TUV | Sportwheels.pl

 • Niemiecki certyfikaty bezpieczeństwa i jakości TÜV
 • Niemiecka homologacja KBA (wydana przez Niemiecką Władzę Homologacyjną)
 • Najlepsza jakość na rynku potwierdzona certyfikatami i homologacją
 • Niemiecka jakość (German technology)
 • Innowacyjny design
 • Kompatybilność z czujnikami ciśnienia TPMS / RDKS

Jeżeli Twoje auto posiada czujniki ciśnienia TPMS to możesz je zamówić u nas.Czujniki ciśnienia TPMS

- Czujniki ciśnienia TPMS 433MhZ (europejskie wersje)

- Czujniki ciśnienia TPMS 315 MhZ (amerykańskie wersje)

Jeżeli nie wiesz, jaki typ czujników jest zastosowany w Twoim aucie, napisz do nas, a pomożemy !

Wystarczy podać do jakiego modelu auta mają być czujniki, a my już je zaprogramujemy.

Parametry techniczne:
Model:
ANTARES
Szerokość felgi:
8.0"
Średnica:
18"
Rozstaw:
5x112
Odsadzenie ET:
39
Otwór centralny (mm):
66,6
Kolor:
Czarny
Powłoka:
Połysk
Wykończenie:
Diamond Black
Certyfikat:
TÜV
,
ECE
Czujniki TPMS:
Kompatybilne
Polerowane:
Nie
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane

5 lat - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 60 miesięcy.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują we wszystkich transakcjach handlowych dotyczących umów sprzedaży i dostawy towarów realizowanych przez Sport Wheels s.c. z siedzibą w Kostrzynie jako Sprzedawcę.
 2. Określenia użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków
  Sprzedaży oznaczają:

  - Sprzedawca – Sport Wheels s.c. z siedzibą w Kostrzynie;
  - Kupujący – przedsiębiorca nabywający towary znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy;
  - Strony – Sprzedawca i Kupujący;
  - Ogólne Warunki Sprzedaży lub OWS – niniejsze Ogólne Warunku Sprzedaży;
  - Towar – felgi znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy;
  - Klient finalny – nabywca detaliczny Towaru;

 3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią jedynie obowiązujące regulacje dotyczące warunków sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę. Strony wyłączają możliwość stosowania postanowień umownych innych niż wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Jakakolwiek zmiana warunków umowy wymaga pisemnej akceptacji Sprzedawcy pod rygorem nieważności.

 

II. ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Oferty Sprzedawcy nie mają charakteru wiążącego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 2. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest przyjęcie oferty przez Kupującego lub zamówienie Kupującego potwierdzone przez Sprzedawcę na warunkach określonych przez Sprzedawcę. Strony wyłączają możliwość milczącego zawarcia umowy, także w sytuacji gdy pozostają w stałych stosunkach handlowych.

 

III. DOSTAWA; ODBIÓR TOWARU

 

 1. Sprzedaż realizowana jest na warunkach loco magazyn Sprzedawcy. W przypadku gdy Strony uzgodniły inne warunki dostawy, dostawa dokonywana jest na rachunek i ryzyko Kupującego także w przypadku gdy uzgodniono, iż koszty transportu pokrywa Sprzedawca.
 2. Kupujący odbierając Towar zobowiązany jest do zbadania Towaru pod względem ilości, zgodności z umową oraz ewentualnych widocznych wad.
 3. W przypadku gdy Towar dostarczany jest za pośrednictwem poczty, kuriera, kolei czy spedycji, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić kompletność dostawy zgodnie z dokumentami przewozowymi, specyfikacją, dokumentacją techniczną itp. Podpisanie dokumentu wydania/odbioru Towaru jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności dostawy z zamówieniem i brakiem widocznych wad.
 4. W przypadku zastrzeżeń dotyczących dostawy, w tym także w razie stwierdzenia zewnętrznych uszkodzeń opakowania, Kupujący zobowiązany jest zamieścić adnotację w dokumentach przewozowych określającą zakres i rodzaj zastrzeżeń oraz niezwłocznie, w terminie 3 dni, powiadomić pisemnie Sprzedawcę o stwierdzonych niezgodnościach. Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje utratą przez Kupującego prawa do zgłaszania roszczeń z tego tytułu wobec Sprzedawcy lub firmy transportowej.
 5. Terminy dostaw określone w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia nie mają charakteru wiążącego, chyba, że strony wyraźnie postanowiły o wiążącym charakterze terminu dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, że w przypadku gdy nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części uprawniony jest do odstąpienia od umowy w całości lub w części bez ponoszenia odpowiedzialności za ewentualną szkodę.
 6. Kupujący przejmuje obowiązek rejestracji wszystkich opakowań wysyłanych do Klienta finalnego i w związku z tym zobowiązuje się zamieszczać na materiałach opakowaniowych odpowiedni znak zakładu utylizacji odpadów. Kupującego obciążają wszelkie koszty z tym związane i obowiązany będzie do pokrycia szkody jaką Sprzedawca poniesie w związku z niewypełnieniem powyższego zobowiązania przez Kupującego.
 7. W przypadku zwłoki Kupującego w odbiorze Towaru Sprzedający uprawniony jest według własnego wyboru wysłać Towar do siedziby Kupującego na jego koszt i ryzyko lub składować Towar i obciążyć Kupującego kosztami składowania. Brak odbioru lub zwłoka w odbiorze Towaru nie zwalniają Kupującego z obowiązku zapłaty należności za Towar oraz kosztów dodatkowych związanych ze składowaniem Towaru i/lub wysłaniem Towaru do Kupującego.

 

IV. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu pisemnie:

  - dla reklamacji ilościowych lub związanych z uszkodzeniem opakowań w terminie 3 dni liczonych od dnia odbioru przesyłki, niezależnie od obowiązków, o których mowa w części III OWS,
  - dla reklamacji dotyczących wad Towaru, których nie można było ujawnić mimo starannego odbioru w terminie 3 dni liczonych od ich ujawnienia.

 2. Niedotrzymanie warunków i terminów, o których mowa w pkt 1 powyżej powoduje utratę prawa do reklamacji oraz utratę uprawnień z tytułu rękojmi.
 3. W przypadku widocznych wad fabrycznych reklamacja jest wyłączona w odniesieniu do Towaru, który był już montowany albo używany.
 4. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcęcę Kupujący obowiązany jest przechować reklamowany Towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego uszkodzenie. Strony mogą uzgodnić, że Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca zleci odbiór Towaru przez wybranego przez siebie kuriera/przewoźnika. W przypadku gdy reklamacja była uzasadniona koszty odbioru reklamowanego towaru ponosi Sprzedający. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszty transportu obciążają Kupującego, który zobowiązany jest zwrócić je Sprzedawcy.
 5. W przypadku gdy reklamacja jest zasadna Sprzedawca według swego wyboru może usunąć wady lub dostarczyć Towar wolny od wad. Ponowna uzasadniona reklamacja wymienionego Towaru uprawnia Kupującego do domagania się obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku wad nieistotnych.
 6. W przypadku uzasadnionego zwrotu Towaru Sprzedawca uprawniony jest do pomniejszenia zwracanej ceny o wartość brakujących akcesoriów, wielopaków, śrub itp. ustaloną w oparciu o wartość tych elementów wynikającą z faktury sprzedaży.
 7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ograniczona jest do wad istniejących w momencie dostawy.
 8. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające:

  - z niewłaściwego montażu,
  - zastosowania Towaru w pojazdach innych niż rekomendowane dla danego rodzaju Towaru,
  - z późniejszej modyfikacji Towaru,
  - z niewłaściwego stosowania i użytkowania,
  - ze zbyt intensywnej eksploatacji, np. podczas imprez sportowych, w ekstremalnych warunkach drogowych lub pogodowych.

 9. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za Towar.

 

V. GWARANCJA

 

 1. Sprzedający udziela wszystkim Klientom finalnym gwarancji na felgi ze stopów lekkich marek ATS, RIAL i ALUTEC z powłoką srebrny sterling, srebrny polar, srebrny diament, srebrny metalic, srebrny royal, czarny diament, szary racing, grafit, tytan, biały rallye, szary carbon, metalowo szary i ciemnoszary wyprodukowanych po 01.09.2008 r. Gwarancja udzielana jest na okres 5 lat od daty zakupu.
 2. Gwarancja nie obejmuje felg do samochodów sportowych oraz felg polerowanych, chromowanych, anodowanych oraz wieloczęściowych.
 3. W przypadku wad ujawnionych w okresie gwarancji Sprzedawca, według własnego wyboru, dokona naprawy lub dostarczy Towar wolny od wad lub zwróci cenę zakupu. Klientowi nie przysługują inne roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji.
 4. Kupujący zobowiązany jest przekazać Klientowi finalnemu informacje dotyczące warunków gwarancji, zasad montażu i konserwacji.
 5. Gwarancja jest wyłączona w następujących przypadkach:

  - uszkodzeń wynikających ze zwykłego zużycia podczas normalnej eksploatacji felg,
  - niewłaściwego stosowania i użytkowania,
  - użycia felg do pojazdów dla których nie wydano świadectwa homologacji ani ekspertyzy dotyczącej części pojazdów lub nieprzestrzegania zaleceń i wskazówek zawartych w świadectwie homologacji lub ekspertyzie,
  - nieprawidłowego, nieprofesjonalnego lub niewłaściwego montażu felg,
  - nieprawidłowej konserwacji,
  - jakiejkolwiek ingerencji w powierzchnię felg w tym całkowitego przemalowanie, ewentualnie ponownego malowania felg.

 6. Montaż felg. Podczas montażu felg należy przestrzegać następujących zasad. Przed rozpoczęciem montażu felg ze stopów lekkich należy dokładnie oczyścić punkty mocowania (piastę, śrubę odległościową i powierzchnie montażową) z zanieczyszczeń tj. rdzy i zabrudzeń. Następnie należy upewnić się, że elementy występujące na powierzchni styku felgi z pojazdem (np. śruby mocujące tarcze hamulcowe/pierścienie zabezpieczające itp.) nie uniemożliwią dokładnego przylegania felgi. Na powierzchni zamocowania koła bądź elementach mocujących nie można stosować środków redukujących tarcie. Podczas zakładania felgi nie mogą ulec uszkodzeniu otwory na śruby mocujące. Można stosować wyłącznie elementy mocujące zalecane dla danego pojazdu. Felgi ze stopów lekkich należy dokręcać kluczem dynamometrycznym. W przypadku zastosowania wkrętarek udarowych należy pamiętać, że śrubę można dokręcić tylko na ¾ zalecanej wartości, później należy użyć klucza dynamometrycznego. Po przejechaniu pierwszych 50 – 100 km należy dociągnąć śruby.
 7. Konserwacja felg. W celu uniknięcia uszkodzeń lakieru felgi ze stopów lekkich należy je regularnie czyścić (co dwa tygodnie) w szczególności usuwając pozostałości po soli drogowej oraz pyle z elementów hamulcowych. Do czyszczenia felg w żadnym wypadku nie można stosować agresywnych środków czyszczących (np. z zawartością ługu/kwasu/alkoholu) ani rozpuszczalników z zawartością acetonu. Niewielki uszkodzenia od uderzeń kamieni, żwiru itp. należy natychmiast zabezpieczyć bezbarwnym lakierem. Zaniechanie tych czynności spowoduje rozwój korozji podpowierzchniowej.
 8. Uprawnienia wynikające z gwarancji mogą być realizowane przez Klienta finalnego wyłącznie na podstawie oryginalnego dowodu zakupu (paragon, faktura). Uprawnienia wynikające z gwarancji powinny być zgłaszane do działu obsługi klienta Sprzedawcy lub dealera lub warsztatu samochodowego w którym zakupiono felgi.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel